Jobba med oss

Vi gör saker som vi tror på. Som engagerar oss. Som inspirerar oss. I sammanhang där vi kan vara ett bidrag med vår kunskap, vår energi och vår vilja att förändra, i det lilla och i det stora. För det är just det vi vill, vara med och förändra världen, och genom våra tidigare erfarenheter vet vi att det är möjligt.

Förändring börjar med att du och jag medvetet förändrar oss i grunden, våra val, handlingar och tankar, och inser att vi alla är en del av helheten. Detta holistiska, medvetna och långsiktiga synsätt försöker vi ha med oss i allt vi gör. Vill du vara med på resan? Din egen och vår gemensamma!

VAD VI GÖR

Idéutveckling och kunskapsdagar med samverkan i fokus

Vi utvecklar spännande former för kick-offer, kunskapsdagar och konferenser. Vi inleder med en inspirerande spaning på ett tema som påverkar vår organisations eller destinations utveckling (till exempel deltagarkultur, digitalisering, upplevelseproduktion, värdskap, storytelling, entreprenörskap) och processleder en samskapande och lustfylld workshop baserat på deltagarnas egna vilja att utveckla och utvecklas. Vad mer är möjligt och hur når vi vårt mål tillsammans?

Gränsöverskridande mötesplatser och kreativa processer

Vi skapar gränsöverskridande mötesplatser där människor med olika kunskap och kompetens under vår ledning träffas för att dela med sig, lära av varandra och utforska ett område tillsammans. Det kan ske genom allt från en festival eller en skördemarknad till en strategi- och möjlighetsworkshop där vi skapar nya lösningar och idéer tillsammans utifrån en utmaning från någon i gruppen eller dess omgivning. Detta kan arrangeras som en heldags träff med inslag av kunskap/föreläsningar alternativt som ett stående kortare inslag på flera träffar – såsom en workshopserie.

Föreläsning inom strategisk destinationsutveckling genom event

We are Laja kan gärna dela med sig av våra erfarenheter kring strategisk destinationsutveckling genom event i form av en inspirationsföreläsning med fokus på landsbygdsutveckling och exemplet Farmers Market, som vi själva är initiativtagare till och arrangör av. Metodiken kring Farmers Market kan spridas till andra platser med ett rikt produktionsled, gröna näringar och kreativa näringar. Vi delar gärna med oss om mötet mellan det stora fluffiga (strategisk destinationsutveckling/landsbygdsutveckling) och det lilla konkreta (eventet), viktiga metoder och pusselbitar som gör både evenemanget och processen framgångsrik.

Mystery shopping och Business Lab

We are Laja kan hjälpa till att testa och utvärdera upplevelser i form av att själva vara en kund samt ge förslag på åtgärder, teman för att skapa en ännu bättre upplevelse på destinationen. Vi kan testa själva eller rigga olika målgrupper med personer ur vårt nätverk; barnfamiljer, unga, WHOPs mm. Att låta kollegor i branschen få testa varandras attraktioner är ett annat sätt att sätta sig in i kundens perspektiv. Den efterföljande affärsutvecklingen kan ske med nya eller befintliga målgrupper i fokus där vi gärna involverar målgruppen i utvecklingsprocessen. Vi har ett prototypbaserat förhållningssätt; vi testar, lär och utvecklar i en lärande loop. Vi använder metoder som personas och kan docka an med affärsutvecklande verktyg så som Business Lab som vi själva utvecklat.  

Studieresor

Genom vårt sätt att arbeta och våra tidigare erfarenheter har vi skapat ett brett nätverk av spännande människor som gillar utveckling i olika former, som utvecklat både platser och organisationer, i det lilla och det stora. Vår tes är “ger du så får du” och utifrån denna filosofi tar vi fram studiebesök som får organisationer att ytterligare lyfta blicken, göra skillnad på riktigt och skapa möten och upplevelser i världsklass.

Spridning av resultat genom metodhandbok, modeller och konferens

Vi hjälper gärna till att beskriva och utveckla modeller kring arbete som utvecklas i en organisation eller ett nätverk och beskriver dess framgångsfaktorer tydligare så att den såväl kan spridas inom organisationen som till andra. Det kan till exempel se ut såhär:

Utbildning av morgondagens hjältar

Vi utbildar morgondagens hjältar på universitet och högskola. Vi kan utveckla en kurs i entreprenörskap eller destinationsutveckling från grunden som att komma in som processledare eller föreläsare vid ett enskilt tillfälle.

Support på distans

Behöver kunden extra support i idéutveckling och samverkan erbjuder vi support på distans via Skype eller telefon.

HUR VI GÖR

Upplevelsebaserat lärande: Vi lär oss själva och andra genom att mötas, samtala, vara nyfikna och skapa tillsammans.

Entreprenörskap: Genom närvaro och öppna frågor skapar vi utrymme för utveckling av tillit till sig själv och andra och ger individen möjlighet att väcka sitt entreprenörskap till liv. Vi sätter medvetet entreprenörskap i fokus.

Aktivitet: Vi har bara en kropp, en helt fantastisk samspelande helhet och den vill må bra.

Reflektion: Vi ställer frågor som möjliggör reflektion och eftertanke, så att förändring kan ske på djupet.