Det Digitala och Hybrida Ledarskapet


Att leda sig själv och andra har det senaste året fått en ny innebörd. Vi går nu in i en ny arbetsvardag, post-corona. Vi kommer att ses fysiskt, digitalt och i hybridform. Det är nu vi skapar framtidens arbetsvardag; alla val vi gör kommer att påverka hur vår arbetsvardag ser ut och fungerar nu och framåt. Hur vill vi leda oss själva och andra? Och hur omfamnar vi den nyvunna flexibiliteten samtidigt som vi gör medvetna val för ökat välmående, kreativitet och hållbarhet över tid?

Tillsammans med Work in Progress bjuder vi nu in till kursen Det Digitala och Hybrida Ledarskapet. En kurs där du både kommer att få ta del av förklaringsmodeller och verktyg och där vi kommer att använda oss av samtalet som metod för reflektion. Målet är att du landar i insikter som utvecklar ditt ledarskap - tillsammans med de andra kursdeltagarna. Vi kommer även att kombinera tid framför skärmen med stunder då du inbjuds att reflektera offgrid.

Du får kunskap och praktiska metoder i:

Utbildningstillfälle 1: Styra och leda, vad är vad egentligen?

Vi utforskar vad ledarskap egentligen är, vem jag är som ledare, hur och vilka mina medarbetare är och hur jag praktiserar mitt ledarskap. Vi talar om distans- och individanpassat ledarskap, vad det betyder och hur vi kan använda oss av det. Grunderna i kommunikation och olika sätt att kommunicera får du kunskap om.

Vi knyter an till den nya arbetsvardagen, vilka nya möjligheter och utmaningar som uppstår för mig som ledare i att leda på distans.

Du får med dig följande verktyg:

  • Reflektion för självinsikt om det egna ledarskapet.

  • Metod för coachande förhållningsätt.

Utbildningstillfälle 2: Engagemang och inkludering, hur får både jaget och laget plats?

Vi utforskar hur vi skapar engagemang, inkludering och tillit i den hybrida organisationen. Vi går djupare in i vad forskningen säger om leda på distans, virtuella team, digitala möten och tillitsbaserat ledarskap. Vi delar med oss av de senaste forskningsrönen vad gäller hjärnan, beteende och förändring. Och så utforskar vi hur “korridorskreativiteten” kan skapas på nya sätt i den hybrida organisationen.

Du får med dig följande verktyg:

  • Mötesmetodik för digitala och hybrida möten.

  • Metoder för att skapa närvaro och fokus.

  • Metoder för att skapa snabba, kreativa möten.

Utbildningstillfälle 3: Social hållbarhet, hur skapar (och mäter!) vi hälsa och välmående?

Vi utforskar vad social hållbarhet faktiskt betyder och hur vi skapar förutsättningar för oss själva och våra medarbetare att vara hållbara över tid. Vi undersöker vi vilka faktorer som bidrar till ökat välmående inom organisationen och hur vi säkerställer att vi själva och våra medarbetare mår bra. Vi talar om vardagsglädje, förundranseffekt, självledarskap och att skapa liv och business i samklang med varandra.

Du får med dig följande verktyg:

  • Modell för personligt bokslut.

  • Underlag för medarbetarenkät med fokus på hälsa och välmående.

  • Metoder för ökat självledarskap.

Övrigt
Under utbildningen kommer du att få utveckla din egen ledarskapsvision med handlingsplan som du kan tillämpa i din vardag.

För vem?

Kursen riktar sig till dig som vill utveckla din förmåga att leda dig själv och andra. Vi tror att du har medarbetaransvar och att du arbetar inom offentlig sektor eller i näringslivet. Du är villig att utmana dig själv och expandera din komfortzon, individuellt och tillsammans med andra.

Praktisk information

När: Utbildningen genomförs på förfrågan.

Var: Digitalt via videomötestjänsten Zoom. Du ser till att ha bra internetuppkoppling, vi ger dig instruktioner inför mötet.

Hur: Du får tre utbildningstillfällen à 3 timmar samt 1 coachingtillfälle à 50 minuter med en kursledare. Vid varje kurstillfälle medverkar fyra facilitatorer. Du blir del av ett team om 2 personer som coachar varandra mellan utbildningstillfällena. Inför utbildningen får du utbildningsmaterial hemskickat. Efter varje utbildningstillfälle får du tillgång till skriftlig dokumentation. Efter utbildningen får du tillgång till ett nätverk med samtliga deltagare.

Investering: 7 950 kr exklusive moms.

Anmälan: Skicka ett mail till hello@wearelaja.com. Det finns max 20 platser så det är först till kvarn som gäller.

Om oss

Vi som gör detta tillsammans är Work in Progress och We are Laja. Work in Progress utgörs av kommunikationsguiderna Jessica Glenmark och Veronica Carlson, båda certifierade coacher med en holistisk syn på människan. Work in Progress arbetar med ledarskap-, team och personlig utveckling. We are Laja är en upplevelse- och innovationsbyrå som utgörs av Lovisa Jacobsson, Anna Linton och Johanna Skantze. We are Laja arbetar med möten och förändringsprocesser där människor bjuds in till att utveckla och utvecklas - tillsammans. Work in Progress och We are Laja delar en värdegrund där hållbarhet, självledarskap och tillit står i fokus.