LAJA INNOVATION LAB

Så mycket som 80 procent av företagens värden ligger i de immateriella tillgångarna. Företag som utvecklar och vårdar sina tillgångar har högre lönsamhet än de som inte gör det.

Laja Innovation Lab ger ert team och organisation möjlighet att fatta beslut grundade i en gemensam innovationskultur som skapar långsiktiga resultat och relationer. Ni ger era medarbetare tillgång till insikter och kunskaper nödvändiga för er utveckling.

Med beprövade metoder och verktyg levererar vi en heldags workshop som samlar och lyfter den kollektiva intelligens som just ert team och organisation besitter. Vi designar en innovationsprocess som definierar en verklig och betydande utmaning. Processen ger deltagarna nya insikter och kunskaper som mynnar ut i användbara och handlingskraftiga strategier.

Vi har lång erfarenhet av att leda processer som resulterar i engagerande visioner och mål eller konkreta och affärsdrivna strategier.

 

 

 

 

NÖJDA KUNDER

  • SWT Development utvecklar förpackningar i förnyelsebara material. We are Laja utvecklade en innovationsprocess där SWT Development tillsammans med användare inom sjukvården utforskade möjligheter att byta engångsartiklar i plast till annat material. Resultatet blev flera prototyper.
  • Vara kommun tog fram ramarna för en ny och engagerande vision under en dag tillsammans med de politiska partierna. Arbetet följdes upp med att konkretisera visionen i handlingsplaner under ledardagar med ledande tjänstemän i kommunen.
  • Varbergs kommun engagerade 100 ledare för att tillsammans utforska och ta fram initiativ som möjliggjorde för ledare att skapa stolthet för hela organisationens arbete.