Vårt Manifest


Medvetenhet är kärnan i allt vi gör. För oss handlar det om att vara och agera på ett sätt som gör att mänskligheten och planeten kan växa och frodas, i symbios med varandra. Det handlar om att samarbeta, att inte göra skada, om att välja glädje och om att se möjligheter i allt som sker, good and bad. Det handlar om att bjuda in människor, organisationer och idéer att bli större än vad de var igår.

Varje dag tar vi ännu ett steg mot mer och fler medvetna val. För vet du vad? Tiden är NU. Att göra och vara den förändring vi vill se i den här världen.

Vi lovar att

 • skapa långsiktig energi, arbetsglädje och kraft tillsammans med de människor, grupper och organisationer vi arbetar med.

 • bidra med annorlunda perspektiv.

 • skapa utifrån det som är viktigt på riktigt för oss och de som arbetar med oss.

 • värna om biologisk mångfald och klimat utifrån vetskapen att vi alla tillhör samma ekosystem.

 • ta ansvar för att vårt arbete främjar vår egen och våra kunders hälsa och välbefinnande i mötet mellan människa och teknik.

 • vara en mäklare mellan kunskap och nervsystem för att fler människor ska kunna göra hållbara och medvetna val.

Det uppnår vi genom att

 • vara autentiska i alla möten med människor, såväl fysiskt som digitalt.

 • koppla på våra olika kompetenser i uppdrag vi genomför. Vi skapar tillsammans i teamet och samarbetar med andra talanger i vårt ekosystem.

 • varje dag skapa utrymme för reflektion och avslappning som hjälper oss att göra medvetna val.

 • dagligen utforska och lära oss om människan, planetära ekosystem och digitalisering. Dessa parametrar tar vi med in i alla projekt och uppdrag.

 • vara i ständig rörelse såväl fysiskt, mentalt och själsligen.

 • konsumera produkter och tjänster med eftertanke och omsorg för människa och miljö.

We are Lajas hälsoenkät

En konkret tillämpning av vårt manifest är vår hälsoenkät. En gång per vecka svarar vi på samma 16 frågor, om allt från hur samarbetet i gruppen fungerar till hur gott vi har skrattat den senaste veckan. En gång per kvartal tittar vi på resultatet och reflekterar tillsammans; vad funkar och vad vi vill förändra.Det är många som frågar om hälsoenkäten - så därför delar vi med oss av den här och hoppas att den kan inspirera fler till medvetna val som skapar hälsa och välmående!